Certificat ISO 14001.

ISO 14001

El Grup Altimir Ambitècnia va obtenir el certificat en la Norma ISO 14001 l’any 2011, renovant anualment dita certificació. L’abast del Sistema de Gestió Ambitental abraça el departament de formació d’Altimir Ambitècnia així com els serveis d'enginyeria ambiental i de control de plagues i d'assessoria d'higiene i seguretat alimentària.