Compte enrere per informar dels al·lèrgens.

  • 0 Comentaris
  • Setembre 19, 2018
  • admin
  • 5478 vistes

Queden poc més de tres mesos perquè sigui obligatori informar als clients dels al·lèrgens que contenen els productes i plats que se’ls serveixen. La disposició transitòria del decret d’aprovació del Reglament relatiu a la informació alimentària facilitada al consumidor (BOPA núm. 6, any 2017) estableix l’1 de gener del 2019 com a data límit per disposar i posar a disposició dels clients la informació relativa als al·lergògens.


El reglament preveu que se’n pugui informar bé mitjançant cartells propers als aliments o amb indicacions a la carta, o bé oralment, però indicant amb cartells que es disposa d’aquesta informació i que es pot consultar al personal. Però d’una manera o altra cal tenir-ho tot ben detallat en un pla de declaració d’al·lèrgens, que haurà d’estar actualitzat i per cada plat, i a l’abast tant dels treballadors de l’establiment -perquè puguin informar correctament als clients- com de les autoritats sanitàries.


Cal tenir-ho tot ben detallat en un pla de declaració d’al·lèrgens, que haurà d’estar actualitzat i per cada plat, i a l’abast tant dels treballadors de l’establiment -perquè puguin informar correctament als clients- com de les autoritats sanitàries


Hi va la salut del nostre client i consumidor, per tant cal tenir ben definits els al·lèrgens presents a cada plat. I això requereix formació i temps. No és complicat, cal saber interpretar correctament les etiquetes dels productes envasats i reconèixer els al·lèrgens. Llavors crear un document que resumeixi els ingredients i els al·lergògens presents en cada plat.


Per facilitar aquesta feina de desglossar cada plat, Altimir Ambitècnia ha dissenyat un pla de control d’al·lèrgies i unes fitxes que cada establiment pot omplir segons les seves preparacions i disposar així de tota la informació en un classificador per a la seva consulta. Només cal que ens ho demaneu i us ajudem en aquesta tasca.


A més, us recomanem molt fermament fer la formació de Manipulador d'Aliments en les Principals Al·lèrgies i Intoleràncies Alimentàries , que de ben segur us aclareix dubtes i podreu posar en pràctica a la vostra cuina.

admin's picture
admin

Altimir Ambitècnia Certim t'acompanya en els teus projectes

Comentaris (0)
Afegir un comentari