No la liem parda!.

  • 0 Comentaris
  • Juliol 31, 2018
  • admin
  • 1478 vistes

Recordeu aquella noia que després de generar un núvol de clor en barrejar per error hipoclorit sòdic amb àcid clorhídric va sortir davant dels mitjans de comunicació dient que l’havia liat parda? Doncs resulta que és més fàcil del que sembla “liar-la parda” de la mateixa manera o de forma similar. A casa, i a la feina, amb major o menor quantitat, tothom fa servir productes químics -o no netegeu mai enlloc?- i sovint sense acabar d’entendre què és un producte o un altre, ni per a què serveix cadascun d’ells, ni si es poden barrejar o no.


Aquella noia va mesclar, accidentalment, lleixiu i salfumant, o el que és el mateix, hipoclorit sòdic i àcid clorhídric. Algú no ha pensat mai en barrejar-ho per així d’una sola vegada desincrustar i desinfectar el bany? Si ho heu provat, haureu après que sota cap concepte es pot fer aquesta barreja, i encara deveu estar donant les gràcies d’haver tingut l’acudit de fer una petita prova, amb poca quantitat de producte... Es genera un núvol de clor, un gas molt tòxic i irritant.


Per evitar "liar-la parda", com a norma general, els àcids no es poden barrejar mai amb els productes bàsics


Però no són els únics productes que no es poden barrejar... Un altre exemple de mescla altament perillosa de productes domèstics és el lleixiu amb l’amoníac. Aquesta mescla deriva en àcid clorhídric, que pot provocar greus cremades en mucoses i a la pell. La barreja de salfumant i amoníac també té un resultat molt tòxic.


Per evitar accidents, o “liar-la parda”, com a norma general, els àcids no es poden barrejar mai amb els productes bàsics (segons el nivell de pH). Així mateix, es recomana no endreçar-los junts, no fos que una fuita fortuïta provoqués un daltabaix.


Si llegim les etiquetes dels productes tindrem moltes pistes dels perills i de com emmagatzemar i gestionar els productes químics i els seus residus. Però si hem de treballar amb grans quantitats d’aquests materials i mercaderies, cal formar-se. Altimir-Ambitècnia ofereix una formació específica sobre gestió i emmagatzematge de productes químics i els seus residus . I més concretament, per evitar “liar-la parda” a la piscina, us recomanem la formació tecnicosanitària de piscines i les instal·lacions annexes , en el que, a part d’obtenir les claus per mantenir a ratlla els paràmetres fisicoquímics i microbiològics de l’aigua, també servirà per fer un ús segur i responsable dels productes destinats a mantenir-ne una qualitat òptima.

admin's picture
admin

Altimir Ambitècnia Certim t'acompanya en els teus projectes

Comentaris (0)
Afegir un comentari