Nostre equip. / Personal

L'equip d'Altimir-Ambitècnia és multidisciplinar. Està format per tècnics qualificats en biologia, enginyeria ambiental, ciència i tecnologia dels aliments, tècnics de control de plagues, de seguretat alimentària i consultors ISO, entre d'altres.