Vés al contingut
Si us plau, espereu...

Aigua

Altimir-Ambitècnia presta assessorament i diversos serveis relacionats amb l’aigua, tant la potable com la residual o la de bany.

Aigües potables

Altimir-Ambitècnia ofereix els seus serveis d’assessorament, gestió i control de les xarxes d’aigua, així com per la instal·lació i manteniment d’equips per al tractament d’aquesta (equips per la filtració i per la desinfecció, dosificadors de pH, etcètera). Igualment, es fan anàlisis i controls de la qualitat de l’aigua i es disposa de diversos productes per al tractament i el control de l’aigua.

Aigües residuals

Altimir-Ambitècnia realitza projectes d’instal·lacions de sanejaments autònoms (depuradores d’aigües residuals) així com de separadors de greixos o hidrocarburs (projecte d’instal·lació, direcció d’obra, venda, etcètera). També s’analitzen les aigües residuals i s’elaboren plans d’autocontrol per a la gestió dels separadors de greixos o hidrocarburs.       

Aigües de bany (piscines)

En aquest àmbit, Altimir-Ambitècnia posa a disposició dels seus clients tot tipus de productes per al control de la qualitat de l’aigua, des d’analitzadors de clor i pH fins a equips de tractament. També s’ofereix assessorament, gestió i control de les instal·lacions de piscines i spas, així com serveis d’instal·lació i manteniment d’equips per al tractament de l’aigua. Igualment, es realitzen anàlisis i controls de la qualitat de l’aigua i de les superfícies.       

Instal·lacions de risc davant la legionel·la

Altimir-Ambitècnia ofereix assessorament en la prevenció, el tractament i el control de la legionel·la en les instal·lacions de risc (torres de refrigeració, xarxes internes d’aigua calenta i freda, spas, etcètera). En aquest camp, es redacten i implementen plans d’autocontrol, es fan analítiques de l’aigua i es tenen a la venda productes per realitzar els protocols escaients.

Sobre nosaltres

Altimir-Ambitècnia és una enginyeria mediambiental i empresa d’assessorament alimentari i de control de plagues.

Amb prop de 20 anys d’experiència, Altimir-Ambitècnia presta els seus serveis a tot tipus d’empresa, des de tallers mecànics a restaurants, passant per qualsevol activitat que pugui tenir un impacte en el medi ambient o a nivell de seguretat alimentària. L’any 2010 dins del grup Altimir-Ambitècnia es va crear CERTIM, empresa dedicada a la implantació i certificació de normes ISO.
En concret les normes ISO 9001 i ISO 14001.