Vés al contingut
Si us plau, espereu...

CONSULTORIA ISO

Altimir-Ambitècnia assessora i ajuda les empreses que persegueixen la certificació en normes ISO de Qualitat (9001), Medi Ambient (14001) i Seguretat Laboral (45001). Altimir-Ambitècnia posa a disposició vostra un equip de persones dinàmic i competitiu, establint un estret contacte amb l’empresa i oferint un assessorament personalitzat i adaptat als requeriments de la vostra empresa.

Els tècnics d'Altimir-Ambitècnia contribuiran a la implantació de la norma, a la redacció dels vostres protocols, a la realització de seguiments i a l’execució de les auditories internes, contribuint també en la millora continuada del vostre dia a dia en l’activitat productiva i de servei. I si ja la teniu implantada, us ajudaran en l’adaptació a les noves normes ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015.

La norma ISO 9001 és una metodologia de treball que té per finalitat millorar la qualitat dels serveis i la satisfacció dels clients. Això es fa mitjançant la implantació d'un sistema de gestió de la qualitat a partir d'una sèrie de requisits preestablerts. Els principals avantatges d’aplicar aquest distintiu de qualitat es troben en la millora de la consistència en el servei i el desenvolupament del producte; dels nivells de satisfacció i valoració de l’empresa per part del client; així com també un augment directe de la productivitat i l’eficàcia, amb la conseqüent reducció de costos; i una millora de la comunicació, ànim i satisfacció en el treball. Tot plegat, també comporta un major avantatge competitiu i un augment de les oportunitats de negoci.

La norma ISO 14001 és una metodologia de treball per a la implantació d'un sistema de gestió ambiental de l'empresa. L'objectiu és el de gestionar el delicat equilibri entre la rendibilitat del negoci i la reducció del seu impacte mediambiental. La implantació de la ISO 14001 contribueix al control dels consums, el que deriva en una reducció de les corresponents factures de consumibles, energètiques, d’aigua, etc. A part dels estalvis, la ISO 14001 pot ajudar a obrir nous mercats, ja que esdevé una important carta de presentació; distingeix i diferencia respecte la competència.

La norma ISO 45001 és una metodologia de treball que té per objecte establir un sistema de gestió de seguretat laboral que permeti eliminar o minimitzar els riscos a empleats permanents i temporals, visitants i a tercers associats a les activitats de l’empresa. Entre els beneficis vinculats a l’aplicació d’aquesta norma hi ha la reducció dels riscos i per tant dels accidents i les malalties laborals, amb la conseqüent reducció dels costos que hi van associats, es millora la posició legal de l’empresa davant conflictes judicials relacionats amb accidents i també la millora de la imatge i el prestigi de l’empresa davant els clients, els proveïdors i el públic en general.

Part de l’èxit de les normes ISO es vincula al seu caràcter internacional, a la flexibilitat d'adaptació als diferents sectors laborals i a la certificació del compliment de la normativa.

Sobre nosaltres

Altimir-Ambitècnia és una enginyeria mediambiental i empresa d’assessorament alimentari i de control de plagues.

Amb prop de 20 anys d’experiència, Altimir-Ambitècnia presta els seus serveis a tot tipus d’empresa, des de tallers mecànics a restaurants, passant per qualsevol activitat que pugui tenir un impacte en el medi ambient o a nivell de seguretat alimentària. L’any 2010 dins del grup Altimir-Ambitècnia es va crear CERTIM, empresa dedicada a la implantació i certificació de normes ISO.
En concret les normes ISO 9001 i ISO 14001.