Quantes contaminacions hi ha?.

El diccionari d’Enciclopèdia Catalana defineix contaminació, quan es parla d’ecologia, com “l’alteració de les propietats d’un medi per incorporació, generalment deguda a l’acció directa o indirecta de l’home, de pertorbacions, materials o radiacions que introdueixen modificacions de l’estructura i la funció dels ecosistemes afectats”.

Així que, molt ens temem que no podrem donar una resposta concreta a la pregunta inicial. Hi ha molts més tipus de contaminacions segons la seva font o el medi que afecti. Podem trobar contaminació atmosfèrica provocada per diferents gasos, contaminacions de l’aigua o dels sòls per diferents elements, i també tenim contaminacions radioactives, acústiques, lumíniques, contaminacions visuals i contaminacions difuses. Aquestes darreres són provocades per petits factors de diferents orígens que al sumar-se causen un efecte considerable.

Encara que les fonts de contaminació i els medis afectats són diversos, les conseqüències s’assemblen: posen en perill la vida, ja sigui de plantes, animals i persones. Si l’aire conté elements aliens o de propis en excés o en defecte ens costa més respirar, i pot causar greus malalties. El mateix passa amb l’aigua i la terra, ja que la presència dels elements estranys fan que, si ens la bevem o ens mengem aquells pocs aliments que hi hauran pogut créixer, ens facin mal.

Potser costa més de veure les conseqüències de la contaminació lumínica i acústica, però l’excés de llum i de soroll no deixen de ser elements estranys que fan emmalaltir plantes, animals i persones. La manca d’un descans de qualitat genera malalties en els humans, i amb major mesura afecten als animals i plantes, que poden veure els seus cicles trasbalsats completament.

 

admin's picture
admin

Altimir Ambitècnia Certim t'acompanya en els teus projectes

Comentaris (0)
Afegir un comentari